balonowy


balonowy
balonowy {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, {{/stl_8}}{{stl_7}}od rz. balon w zn. 1.: Zawody balonowe. Loty balonowe na odległość. Pilot, sport balonowy. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • balonowy — balonowywi przym. od balon a) w zn. 1: Pilot balonowy. Zawody balonowe. ∆ Sport balonowy «dziedzina lotnictwa sportowego polegająca na odległościowych lotach balonów w różnych klasach» b) w zn. 5: Opony balonowe …   Słownik języka polskiego

  • baloniarstwo — n III, D. baloniarstwowa, Ms. baloniarstwowie, blm lotn. «sport balonowy» Zajmować się baloniarstwem. Uprawiać baloniarstwo …   Słownik języka polskiego

  • baloniarz — m II, DB. a; lm M. e, DB. y 1. «ten, kto się zajmuje baloniarstwem; pilot balonowy» Udział polskich baloniarzy w międzynarodowych imprezach. 2. pot. «sprzedawca balonów dla dzieci» Kupić balon u baloniarza …   Słownik języka polskiego

  • baloniarstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. baloniarstwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} dyscyplina sportowa, w której załogi poszczególnych klas balonów rywalizują ze sobą, głównie w lataniu na odległość; sport balonowy {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień